เกี่ยวกับเรา

บริษัท สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน จำกัด

 

ประวัติบริษัท

     บริษัทสามเหลี่ยมเรดิโอโฟน จำกัด   ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวิทยุสื่อสารตั้งแต่ปี 2535   โดยเริ่มต้นในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเหลี่ยมเทเลคอม   โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารหลากหลายรุ่นในประเทศไทยโดยให้บริการทั้งในข่ายราชการ  ข่ายสมัครเล่น  และข่ายประชาชนทั้วไป

      ต่อมา ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท สามเหลี่ยมเรดิโอโฟน จำกัด   โดยเปิดแผนกระบบกระจายเสียงไร้สายหรือหอกระจายข่าวไร้สาย  ทำการผลิตและประกอบระบบกระจายเสียงไร้สายเพื่อจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล อบต โดยเริ่มจากในจังหวัดเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    บริษัทของเราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข  และพัฒนาระบบการกระจายเสียงไร้สายอย่างต่อเนื่อง   ทำให้ปัจจุบันบริษัทได้ขยายการผลิตเพื่อขายส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  

      นอกจากนี้เรายังมีบริการซ่อมหอกระจายข่าวไร้สายยี่ห้ออื่นๆ ด้วย จากประสบการณ์การทำงานของเรากว่า 20 ปี   ทำให้ผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่า เราพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการ   และคำปรึกษาทางด้านวิทยุสื่อสาร   อุปกรณ์ต่างๆ  รวมทั้งสินค้าหอกระจายข่าวอย่างมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ

     ในปี 2560 ทางบริษัทได้เพิ่มแผนกเครื่องมือวัดและอุปกรณ์เครื่องมือช่าง  นำทีมโดยวิศวกรมืออาชีพคัดสรรเครื่องมือวัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความชื้น อุณหภูมิ เครื่องวัดระดับ วัดระยะ เพื่อใช้ในงานทางวิศวกรรมและอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  อีกทั้งเครื่องมือทางการช่างและงานอิเลคโทรนิคที่ได้มาตรฐาน  เพื่อตอบโจทย์และครอบคลุมความต้องการของกลุ่มลูกค้าทุกระดับ