• วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ Fujitel รุ่น FB-136
  3,500.00 ฿
 • วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ HYT รุ่น TC-580
  7,000.00 ฿
 • วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ Icom รุ่น IC-5023
  28,000.00 ฿
 • วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ Icom รุ่น IC-G80
  12,000.00 ฿
 • วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ Icomรุ่น IC-3033T
  12,000.00 ฿
 • วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ Spender รุ่น 8000H
  7,000.00 ฿
 • วิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ TC-Com รุ่น TCG-3674
  4,000.00 ฿